Nasza oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.06.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.06.2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."Operacja pn. „Nowa inwestycja kluczem innowacyjnego rozwoju firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANS-NUSS Ewa Zahor” mająca na celu poprawę konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANS-NUSS Ewa Zahor w sektorze przetwórstwa bakalii poprzez zwiększenie produkcji, podniesienie jakości produktów oraz wprowadzenie nowych produktów w wyniku wdrożenia innowacyjnego procesu oraz wykorzystania innowacyjnych technologii w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Rokitno współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
  • wprowadzenie do oferty nowych i znacznie udoskonalonych produktów,
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku,
  • wzrost wartości przedsiębiorstwa,
  • wzrost zatrudnienia.